Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Prodejce zboží

 

Prodejcem zboží je společnost L9 s.r.o. zásilkový obchod, ul. Míru 2065, 738 01 Frýdek - Místek. IČ: 27800121, DIČ: CZ 27800121, zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 52167.

V případě, že je v detailu produktu uvedeno, že daný produkt bude dodán přímo výrobcem, pak: 

- je L9 s.r.o. pouze zprostředkovatelem kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím - na balíčku nebude jako odesílatel uveden L9 s.r.o. ale konkrétní výrobce zboží

- na balíčku nebude jako odesílatel uveden L9 s.r.o., ale konkrétní výrobce zboží

- prodávajícím je dodavatel, vždy uvedený u konkrétního produktu

- dodací doba se u jednotlivých produktů může lišit. Objednávka může dorazit ve více balíčcích.

Podrobné obchodní podmínky pro tento případ jsou níže v sekci "Obchodní podmínky - Petrklíč jako zprostředkovatel". 

 

Objednávání zboží 

 

Zboží si může zákazník objednat poštou, telefonicky, pomocí SMS zprávy nebo přes internet prostřednictvím www.petrklic.cz. Každá takto odeslaná objednávka se považuje za závaznou. Při písemném objednávání vypíše zákazník čitelně hůlkovým písmem název výrobku, objednací číslo, velikost a počet kusů. Věnujte prosím pozornost velikostním tabulkám k příslušným výrobkům. Ušetříte si tak práci s výměnou za odpovídající velikost. Nezapomeňte na úplnou adresu se jménem, Vaše telefonní číslo a případně i emailovou adresu. Nečitelné objednávky nemohou být zpracovány. Ceny jsou uváděny včetně DPH. Tiskové chyby v elektronickém obchodě jsou vyhrazeny.

Od každého střihu a velikosti  zasíláme max. 1 kus a od každého střihu a dezénu zasíláme max. 1 kus. Nechceme šít zboží na sklad. Dobře se prosím přeměřte a porovnejte svoje míry s vel. tabulkou a s popiskem u zboží. Všímejte si prosím také délky a zboží Vám bude sedět.

Ochrana osobních údajů

Svým podpisem objednacího lístku nebo při objednávce zboží telefonem, e-mailem, prostřednictvím www.petrklic.cz, SMS zprávy a faxem dává zákazník souhlas k tomu, aby až do odvolání souhlasu byly osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti L9 s.r.o.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zákazník má právo na přístup k údajům v mezích zákona, souhlas může kdykoliv odvolat a náleží mu ochrana práv dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Osobní údaje jsou na základě písemné žádosti zákazníka odstraněny z databáze.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a v případě zvláštního souhlasu kupujícího, který uděluje svou registrací do elektronického obchodu, též marketingových akcí prodávajícího a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám, není-li dále uvedeno jinak. Výjimkou jsou údaje poskytnuté dopravci, sloužící k rychlé a komfortní dodávce Vámi objednaného zboží (sdělení jména, tel.č., email.adresy a adresy dodání).

 

Dodací lhůta

Objednávky jsou vyřízeny obvykle do 14 dnů.  Dodací lhůta je závislá na rychlosti šití v šicích dílnách.

Upozornění k dodací lhůtě: Máte-li v objednávce zboží, které je skladem a zároveň zboží s dodací lhůtou, jsme schopni na Vaši žádost rozpůlit Vaši objednávku takto: Zboží skladem zašleme přednostně v případě, že jeho hodnota bude vyšší než 600 Kč. Poštovné budeme účtovat jen u prvního balíku.

Pokud nebude možné vyřídit zásilku do jednoho měsíce z důvodu opoždění dodávky zboží od výrobce, budeme Vás o tom informovat, zboží rozdělíme, vyřídíme částečně a zbytek zboží dopošleme bez účtování expedičního poplatku. Zboží, které Vám nemůžeme pro jeho objemnost zaslat v jednom balíku, rozdělíme do více zásilek, ale expediční poplatek budeme účtovat jen jednou. Dopravné budeme účtovat jen u prvního balíku. Jestliže bude nutné zaslat zásilku opakovaně (zákazník si nevyzvedne zásilku v úložné lhůtě), firma si vyhrazuje možnost účtování dalšího poštovného.

 

V případě Vašeho požadavku na rozpůlení objednávky nás prosím neváhejte kontaktovat - rádi Vám vyhovíme.

 

Dopravné

ZÁSILKOVNA - doručení na pobočku Zásilkovny (Z-point):

- doručení: 59 Kč + za dobírku 25 Kč

 

ZÁSILKOVNA - doručení na adresu:

- doručení: 89 Kč + za dobírku 25 Kč

 

ČESKÁ POŠTA - doručení na adresu:

- balík do ruky: 109 Kč + za dobírku 25 Kč

 

DPD - doručení na adresu:

- doručení: 89 Kč + za dobírku 25 Kč

 

 

Možnosti platby

V tuto chvíli doručujeme zboží pouze na dobírku.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího. (úpravy délek oděvů)

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci ,jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží

 

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře na email info@petrklic.cz. Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí emailem. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese L9 s.r.o., Míru 2065, 73801 Frýdek Místek

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti L9 s.r.o. obdržel, a to na své náklady.

Adresa pro doručení zboží: L9 s.r.o., Míru 2065, 738 01 Frýdek Místek

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu: L9 s.r.o., Míru 2065, 738 01 Frýdek Místek spolu s formulářem pro odstoupení nebo s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti, případně složenkou.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijaly, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

Reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

V případě výměny zboží za nové v záruční době, začíná běžet nová záruka.

Reklamace se podává písemně emailem nebo vložením formuláře do balíčku s reklamovaným zbožím, bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být správně posouzena a vyřízena.

Zboží prosíme pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození v průběhu přepravy a doporučeně zašlete na adresu: L9 s.r.o., Míru 2065, 738 01 Frýdek Místek.

Zboží zpět nezasílejte na dobírku, takovou zásilku nepřebíráme, ale vracíme ji jako nevyžádanou.

Dodavatel vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.

O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Pokud si u výrobku zvolíte délku „na míru", takovýto výrobek není možné vrátit nebo vyměnit.

O průběhu reklamace je zákazník informován písemně e-mailem, pokud nemá svou e-mailovou adresu, pak telefonicky.

Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady

- na odstranění vady opravou věci

- na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy

 

K zasláním vracenému zboží je nutné přiložit dopis popisující důvod vrácení a obsahující číslo objednávky nebo faktury, kontakt na vás a informaci o vybraném způsobu řešení.

Pro zjednodušení je k dispozici reklamační formulář.

 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ ke stažení ZDE

 

Elektronická evidence tržeb:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů -ADR Zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a některé další zákony, vytváří v ČR systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Vrácení zboží

Za zboží vrácené do 14dnů a zároveň také nepoužité a nepoškozené zboží Vám vrátíme peníze na účet nebo zašleme hotovost, podle toho, jakým způsobem proběhla z vaší strany úhrada při koupi zboží. Máte-li o zboží znovu zájem, pouze v jiné variantě nebo velikosti, vytvořte si prosím úplně novou objednávku.

Vracíte-li celou zásilku, bude Vám vrácena celá hodnota, kterou jste při koupi uhradili (včetně nákladů na přepravu).  

 

Zboží prosíme pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození v průběhu přepravy a doporučeně zašlete na adresu: L9 s.r.o., Míru 2065, 738 01 Frýdek Místek.

 

Vložte do odesílaného balíčku VRÁCENKU, která je součástí každého naší zásilky. Vyplňte příslušné informace, za jaké zboží a velikost si přejete výměnu.

 

Zboží zpět nezasílejte na dobírku, takovou zásilku nepřebíráme, ale vracíme ji jako nevyžádanou.

 

Veškeré informace můžete žádat na tel. č. 739 207 217 nebo 558 436 463 v pracovní dny od 8 - 15 hod.

 

 

Obchodní podmínky - L9 s.r.o. jako zprostředkovatel

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností L9 s.r.o., IČO 27800121, se sídlem Míru 2065, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 52167 (dále „L9“ či „provozovatel“) a dalšími osobami, uživateli služeb (dále „uživatel“ či „kupující“), poskytovanými provozovatelem. Právní vztahy vznikají ze smlouvy o poskytování služeb a jsou uzavírány prostřednictvím webové stránky provozovatele umístěné na internetové stránce petrklic.cz (dále jen „webová stránka“).
 2. Dodavatelé jsou třetí osoby, odlišné od osoby provozovatele, kteří prostřednictvím webové stránky prodávají své zboží uživatelům (dále také „dodavatel“ či „prodávající“).
 3. Provozovatel a uživatel prostřednictvím obchodních podmínek uzavírají ujednání, kdy provozovatel umožňuje uživateli používat webové stránky za účelem zprostředkování koupě zboží od dodavatele. Provozovatel není prodejcem zboží ani jeho kupujícím.

 

 1. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ
 2. Uživatelé nemají žádný právní nárok na užívání služby ani na uzavření kupní smlouvy ze strany provozovatele. Kupní smlouva mezi uživatelem a dodavatelem je uzavírána dle obchodních podmínek dodavatele. Provozovatel je povinen umožnit uživateli, aby se s obchodními podmínkami dodavatele seznámil.

 

III. NÁKUP ZBOŽÍ

 1. Kupující vybírá zboží od prodejců s vědomím, že L9 není prodejcem zboží a že jednotlivé produkty pochází od dodavatelů – prodávajících, od nichž si zboží kupuje. Provozovatel za nabízené zboží neodpovídá.
 2. Provozovatel vystupuje jako zprostředkovatel kupní smlouvy mezi uživatelem a dodavatelem.
 3. Kupující je srozuměn s tím, že pouhým odesláním objednávky nevzniká kupní smlouva. Na základě odeslání objednávky je Petrklíč povinen informovat kupujícího o předání jeho objednávky dodavateli (dále jen „předání objednávky“). Kupující o předání objednávky obdrží e-mail.
 4. Předáním objednávky je myšleno informování konkrétního dodavatele o objednávce a objednaném zboží a svěření objednávky k celkovému vyřízení dodavateli.
 5. Dodavatel je po převzetí objednávky povinen e-mailem potvrdit objednávku kupujícímu (dále jen „potvrzení objednávky“). Tímto okamžikem vzniká kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím. Pokud po předání objednávky dodavatel zjistí, že objednávku nebude schopen z jakéhokoliv důvodu zrealizovat, neprodleně o tom informuje kupujícího a kupní smlouva nevznikne.
 6. Kupující bere na vědomí, že produkty, které vkládá do košíku, nemusí všechny pocházet od jednoho prodávajícího. Zboží objednané v rámci jedné objednávky tak nemusí být kupujícímu doručeno současně.
 7. Kupující bere na vědomí, že je povinen uhradit náklady na poštovné. Celková částka za poštovné je vždy vyčíslena v e-mailu o předání objednávky dodavateli, zaslané kupujícímu Petrklíčem.

 

 1. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 2. Cena uvedena u zboží dodavatele na webových stránkách je pouze informační a provozovatel za její konečnou výši neodpovídá. Konečnou cenu stanoví prodávající.
 3. Kupující je oprávněn zvolit si způsob platby. Kupující může platit kartou přes platební bránu, převodem na bankovní účet nebo na dobírku.
 4. V případě platby kartou online a převodem na bankovní účet, zaplatí kupující částku na účet provozovatele, který následně příslušnou částku přepošle dodavateli.
 5. V případě platby na dobírku zaplatí kupující při převzetí zboží od zvolené přepravní společnosti na účet prodávajícího.
 6. Uživatel bere na vědomí, že cena zboží se může lišit v závislosti na objednané velikosti, s ohledem na množství potřebného materiálu pro jeho výrobu.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 2. Veškerá práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy, mj. na odstoupení od smlouvy a práva z vadného plnění, se řídí výhradně obchodními podmínkami prodávajícího a platnými zákony České republiky. 
 3. Reklamace a vrácení zboží tedy vyřizuje přímo prodávající – dodavatel. 

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 2. Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace, které od uživatele obdrží při zprostředkování kupní smlouvy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. 
 3. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel údaje poskytnuté mu uživatelem, zaznamenával, a to výlučně v souvislosti s užíváním webových stránek provozovatele. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby jeho údaje, a to jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, příp. u právnických osob obchodní firma a sídlo, byly provozovatelem poskytnuty dodavatelům – prodávajícím, a to za účelem uzavření kupní smlouvy.

3. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a doplňovat, přičemž účinnosti nabývají zveřejněním na webových stránkách. 
 2. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek.
 3. Pokud vztah založený dle těchto obchodních podmínek obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 4. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv případných sporů mezi provozovatelem a uživatelem je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a uživatelem je možné řešit také mimosoudní cestou.