Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

To nejdůležitější z VOP:

 • Provozovatelem e-shopu petrklic.cz je společnost L9 s.r.o.
 • E-shop www.petrklic.cz je pouze zprostředkovatelem kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
 • Prodávajícím je dodavatel, vždy uvedený u konkrétního produktu. Na balíčku bude proto jako odesílatel uveden konkrétní dodavatel (výrobce zboží).
 • Dodací doba se u jednotlivých produktů může lišit. Objednávka může dorazit ve více balíčcích.

 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností L9 s.r.o., ul. Míru 2065, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 27800121, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52167 (dále „L9“ „cz“ či „provozovatel“) a dalšími osobami, uživateli služeb (dále „uživatel“ či „kupující“), poskytovanými provozovatelem. Právní vztahy vznikají ze smlouvy o poskytování služeb a jsou uzavírány prostřednictvím webové stránky provozovatele umístěné na internetové stránce www.petrklic.cz (dále jen „webová stránka“).
 2. Dodavatelé jsou třetí osoby, odlišné od osoby provozovatele, kteří prostřednictvím webové stránky prodávají své zboží uživatelům (dále také „dodavatel“ či „prodávající“).
 3. Provozovatel a uživatel prostřednictvím obchodních podmínek uzavírají ujednání, kdy provozovatel umožňuje uživateli používat webové stránky za účelem zprostředkování koupě zboží od dodavatele. Provozovatel není prodejcem zboží ani jeho kupujícím.

 

II. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

 1. Uživatelé nemají žádný právní nárok na užívání služby ani na uzavření kupní smlouvy ze strany provozovatele. Kupní smlouva mezi uživatelem a dodavatelem je uzavírána dle obchodních podmínek dodavatele. Provozovatel je povinen umožnit uživateli, aby se s obchodními podmínkami dodavatele seznámil.

 

 III.  NÁKUP ZBOŽÍ

 1. Kupující vybírá zboží od prodejců s vědomím, že petrklic.cz není prodejcem zboží a že jednotlivé produkty pochází od dodavatelů – prodávajících, od nichž si zboží kupuje. Provozovatel za nabízené zboží neodpovídá.
 2. Upozorňujeme prosím, že nebudeme zasílat od jednoho druhu zboží dvě velikosti nebo dvě barvy - tzn. "šití na vyzkoušení". Poměřte se prosím a srovnejte svoje míry s velikostní tabulkou u výrobku. Pokud si nejste jistí velikostí, připište svoje míry (prsa, pas, boky a také svoji výšku) a zboží Vám bude upraveno na vaši postavu. Takto upravené zboží už ale nelze vrátit, těžko bychom na něj našli nového zákazníka. Děkujeme za pochopení. Nechceme šít zbytečné oblečení. 
 3. Provozovatel vystupuje jako zprostředkovatel kupní smlouvy mezi uživatelem a dodavatelem.
 4. Kupující je srozuměn s tím, že pouhým odesláním objednávky nevzniká kupní smlouva. Na základě odeslání objednávky je petrklic.cz povinen informovat kupujícího o předání jeho objednávky dodavateli (dále jen „předání objednávky“). Kupující o předání objednávky obdrží e-mail.
 5. Předáním objednávky je myšleno informování konkrétního dodavatele o objednávce a objednaném zboží a svěření objednávky k celkovému vyřízení dodavateli.
 6. Dodavatel je po převzetí objednávky povinen e-mailem potvrdit objednávku kupujícímu (dále jen „potvrzení objednávky“). Tímto okamžikem vzniká kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím. Pokud po předání objednávky dodavatel zjistí, že objednávku nebude schopen z jakéhokoliv důvodu zrealizovat, neprodleně o tom informuje kupujícího a kupní smlouva nevznikne.
 7. Kupující bere na vědomí, že produkty, které vkládá do košíku, nemusí všechny pocházet od jednoho prodávajícího. Zboží objednané v rámci jedné objednávky tak nemusí být kupujícímu doručeno současně.
 8. Kupující bere na vědomí, že je povinen uhradit náklady na poštovné. Celková částka za poštovné je vyčíslena dodavatelem – prodávajícím.
 9. Cena za poštovné je podle zvoleného způsobu dopravy: DPD ČR 79 Kč a nebo Zásilkovna pobočky 73 Kč. Dále se částka navýší o poplatek za dobírku + 30 Kč. Pokud je platba předem, pak zůstává jenom platba za dopravu. Zboží, které je skladem je možné také vyzvednout osobně na adrese Zámecké náměstí 49, Frýdek a to v út, st., čt., od 10 do 13 hodin.
 10. Vrací-li zákazník veškeré zakoupené zboží, v zákonné lhůtě 14 dnů, bude mu vráceno i poštovné. Vrací-li zákazník pouze část objednaného zboží a část si ponechává,  poštovné za částečně vrácené zboží mu vráceno nebude.
 11. Zboží, pokud není v přiloženém reklamačním listu uvedeno jinak, vraťte prosím na adresu: L9 s.r.o,  Zámecké náměstí 49, 738 01  Frýdek-Místek.

 

 IV. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena uvedena u zboží dodavatele na webových stránkách je pouze informační a provozovatel za její konečnou výši neodpovídá. Konečnou cenu stanoví prodávající.
 2. Kupující je oprávněn zvolit si způsob platby z možností, které má provozovatel aktuálně v nabídce.
 3. Způsob platby: Platební kartou on-line, bankovním převodem on-line, platebním příkazem na číslo číslo účtu: 35-9679720207/0100 nebo na dobírku (za 30 Kč).
 4. V případě výrobků šitých na míru může být platba převodem na bankovní účet. Tu zaplatí kupující na účet provozovatele, který následně příslušnou částku přepošle výrobci.
 5. V případě platby na dobírku zaplatí kupující při převzetí zboží od zvolené přepravní společnosti na účet prodávajícího.
 6. Uživatel bere na vědomí, že cena zboží se může lišit v závislosti na objednané velikosti, s ohledem na množství potřebného materiálu pro jeho výrobu.

 

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Veškerá práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy, mj. na odstoupení od smlouvy a práva z vadného plnění, se řídí výhradně obchodními podmínkami prodávajícího a platnými zákony České republiky.
 2. Reklamace a vrácení zboží tedy vyřizuje přímo prodávající – dodavatel.

 

 VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace, které od uživatele obdrží při zprostředkování kupní smlouvy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek.
 2. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel údaje poskytnuté mu uživatelem, zaznamenával, a to výlučně v souvislosti s užíváním webových stránek provozovatele. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby jeho údaje, a to jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, příp. u právnických osob obchodní firma a sídlo, byly provozovatelem poskytnuty dodavatelům – prodávajícím, a to za účelem uzavření kupní smlouvy.
 3. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

 

 VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a doplňovat, přičemž účinnosti nabývají zveřejněním na webových stránkách.
 2. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek.
 3. Pokud vztah založený dle těchto obchodních podmínek obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 4. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv případných sporů mezi provozovatelem a uživatelem je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a uživatelem je možné řešit také mimosoudní cestou.