Obchodní podmínky - Daja

F I R M A • Dana Zitová - DAJA - IČ: 45945713 • Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

OBJEDNÁVKA

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení o přijetí objednávky do systému. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
Storno objednávky ze strany prodávajícího:
bez udání důvodu

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena.


V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

(zásilkový obchod)
Vážení zákazníci, vzhledem k tomu, že jsme firma, která pro vás šije zboží přímo na míru dle vaší postavy a vámi zvolených kombinací, musí se náš internetový obchod řídit
Paragrafem č. ,, 1837 “ písmeno ,,d “ občanského zákoníku, který zní:
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast4h1d4.aspx
Chtěli bychom vás však ujistit, že za dobu provozování našeho internetového obchodu jsme ještě nemuseli přistoupit ke striktnímu dodržení tohoto zákona. Ve výjimečném případě, kdy Vám zboží nebude vyhovovat, vždy hledáme společně cestu, jak vše vyřešit vzájemnou domluvou k Vaší spokojenosti.

DODACÍ PODMÍNKY

Dodávky zboží budou dle provozních možností výrobce realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 14 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího, po dohodě s výrobcem je možný osobní odběr.
Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. K ceně zásilk si prodávající účtuje dopravné a balné. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.
Rozvoz zboží zajišťuje po celé České republice Česká pošta.

ÚHRADA  OBJEDNANÉHO ZBOŹÍ

Možnost úhrady zboží je:
dobírkou, převodem na účet výrobce, nebo v hotovosti při osobním převzetí zboží

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

Naše firma poskytuje na všechny své výrobky záruku dle zákona na skryté vady a vady při zpracování materiálu.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.