Obchodní podmínky - Koala

 1. Úvodní ustanovení
  Provozovatel tohoto internetového obchodu: pracovniodevy-koala.cz,Česká867,Kopřivnice74221,odevy.koala@seznam.cz,tel. 556 802 038.
  Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že všechny informace, uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
  Obchodní podmínky platí pro objednávání zboží prostřednictvím internetového obchodu a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
  Komunikace se zákazníkem probíhá v případě reklamací e-mailem odevy.koala@seznam.cz,nebo telefonicky 556 802 038, 608 865 506, osobně na provozovně Česká 867, Kopřivnice.
 2. Objednávka,
  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů ve formuláři.
  Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká dodáním zboží. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou na jím udanou emailovou adresu. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, nebo e-mailem odevy.koala@seznam.cz. Nelzeli kupujícího kontaktovat, považuje se objednávka za neuzavřenou.
 3. Dodací podmínky, termín
  Místem plnění je místo uvedené v objednávce nebo dle telefonické, e-mailové domluvy Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí v provozovně prodávajícího nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání, resp. zaplacením zboží. Prodávající dodá zboží do 5 nejpozději do 10 pracovních dní, při větší objednávce dle domluvy s kupujícím.po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po jejím potvrzení dle čl. 2 .či v případě využití elektronického platebního styku po připsání ceny včetně balného a poštovného na účet prodávajícího. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 14 pracovních dní u zboží, které je dostupné v době objednávky, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit. Při objednávce zboží, které není skladem a prodávající není schopen ho dodat zákazníkovi do stanovené lhůty bude zákazník kontaktován a dojedná se s ním doba dodání.
 4. Platební podmínky, slevy
  Kupní cena zboží je splatná proti převzetí zboží. V případě zásilek zaplatí tyto náklady stejným způsobem jako cenu zboží kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy.
    Kupující může za zboží zaplatit na dobírku při převzetí zboží od dopravce, předem si vyžádat vystavení faktury a zaplatit před dodáním.
  Kupující musí při platbě řádně uvést prodávajícím požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím identifikována. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen ve vyjímečných případech, o čemž bude kupujícího předem infomovat. Kupující platí cenu potvrzené objednávky. U větších nákupů lze dohodnout individuální slevy.

  Přepravné:
  Česká pošta obchodní balík                                                                                  150 Kč
  PřepravaPPL                                                                                                       150 Kč

  Zboží je možno v domluveném termínu vyzvednout na provozovně Česká 867, Kopřivnice
  Při objednávce zboží nad 3000kč bez DPH je doprava zdarma.

 

 1. Záruka, reklamace, doklady, výměna zboží (velikosti)
  Prodávající zboží vybaví veškerými doklady, které se k němu vztahují.
  Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským nebo obchodním zákoníkem. Nároky z odpovědnosti za vady se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím a opotřebením nebo použitím a opotřebením v neodpovídajícím provozu. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou. O průběhu a vyhodnocení reklamace bude kupující informován.
  Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně nebo e-mailem, bezodkladně, nejpozději ve lhůtě do 5 dnů od zjištění vady. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené obnošením či opotřebením. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, pokud toto zboží už není skladem, bude zákazníkovi vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury nebo doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Zboží, které bylo upraveno firemním logem, potiskem, výšivkou ap. nelze reklamovat z důvodu chybně zvolené velikosti. Reklamace vyřizuje prodávající ve lhůtě 30 dnů + doba na přepravu.
 2. Výměna za nevhodně zvolenou velikost: Zboží zašlete na adresu provozovny Česká867,Kopřivnice a napište nově zvolenou velikost.
 3. 7. Odstoupení od smlouvy
  V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost do 14 dnů ode dne převzetí zboží právo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu budou proti vrácení zboží vráceny pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné.Více zde: https://www.pracovniodevy-koala.cz/smluvni-podminky/