Obchodní podmínky - Tolmea

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.tolmea.cz

 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím.

TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ


Poslední předvánoční expedice je 11.12. To jsou objednávky do 15.12., objednávky po tomto datu budou expedovány až v lednu následujícícho roku.
Dodací lhůta je 20 pracovních dnů (většina obejdnávek je vyřízena během 7 až 10 dnů) a začíná dnem obdržení objednávky tj. obdržením všech informací nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, prodávající jej vyexpeduje – předá přepravci do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky.

V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do třech pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu a zároveň ho informuje o předběžném termínu dodání nebo nabídne kupujícímu výrobek jiný, srovnatelný s původním.

V případě platby předem na účet č. 2801476358/2010 je zásilka zasílána jako doporučený balík dopravcem, který je zvolen zákazníkem. U plateb převodem se jako variabilní symbol uvádí číslo faktury.

U objednávek na Slovensko je poštovné 242 kč, číslo účtu IBAN: CZ5120100000002901476363, SWIFT: FIOBCZPPXXX

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízením GDPR.

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku odmítnout pokud není schopen zaručit

REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě, maximálně do 14 dnů. Za vady vzniklé přepravcem neneseme odpovědnost, budeme však plně nápomocni při řešení problémů s dopravcem.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

    vady vzniklé běžným používáním
    nesprávným použitím výrobku
    nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

    informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
    zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
    do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
    přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.Toto právo zaniká v případě, že zboží bude upraveno (zúženo, rozšířeno, zkráceno nebo prodlouženo) dle přání a poskytnutých rozměrů zákazníkem. Pokud se zákazník  rozhodne využít práva odstoupení od smlouvy, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, doručit zpět v uvedené lhůtě a to buď osobním předáním, nebo zasláním poštou (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi.

Vaši reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.tolmea.cz a to co možná v nejkratší době.

Chyby a omyly v textech u produktů jsou vyhrazeny!!

Tolmea Czech s.r.o.

IČ: 07297459
DIČ: CZ07297459
Spisová značka: C 42151 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové